Przegląd typowej instalacji.

Nasza platforma – technologia i architektura

Otwarte, dobrze udokumentowane standardy wymiany danych są znacznie korzystniejsze niż technologie rozwijane przez poszczególnych dostawców. Niezależnie od tego, czy chcesz korzystać z różnych systemów GIS, wymieniać dane między różnymi modelami sieci lub pozyskiwać dane w czasie rzeczywistym, rozwiązania firmy Digpro mogą bezproblemowo współpracować z innymi platformami, środowiskami teleinformatycznymi i aplikacjami innych producentów. Ten wysoki poziom interoperacyjności ułatwia implementację i integrację platformy Digpro w rzeczywistych środowiskach biznesowych.

Otwarte standardy

Platforma Digpro to internetowy, otwarty system oparty na technologii zgodnej ze standardami branżowymi. Modele danych są zgodne ze specyfikacjami OpenGIS opisującymi dane przestrzenne, jak również odpowiednimi specyfikacjami IEC dotyczącymi danych modeli sieci. Nasz system pracuje niezależnie od platformy i może być użytkowany w każdym systemie operacyjnym, jednak najczęściej spotykane są konfiguracje wykorzystujące systemy Windows i Linux.

Rozwiązanie internetowe

Internetowe aplikacje klienckie wymagają jedynie standardowych przeglądarek internetowych obsługujących standard HTML5, takich jak Google Chrome i Internet Explorer. Mogą być one używane na dowolnych urządzeniach przenośnych. Główne aplikacje klienckie Digpro z interfejsem użytkownika działają w systemach operacyjnych obsługujących język Java.

Skalowalność

Jedną z największych zalet platformy Digpro jest jej skalowalność. Dzięki trójwarstwowej architekturze, pośrednia warstwa logiczna została zaimplementowana w klastrze serwerów internetowych. Przetwarzanie dużych zbiorów danych przebiega w bazie danych, co skutkuje optymalną wydajnością tych operacji. Niezależnie od tego, czy klient obsługuje kilku czy też kilka tysięcy użytkowników, wszyscy mogą jednocześnie uzyskiwać dostęp do systemu. W razie potrzeby zwiększenia możliwości w zakresie liczby obsługiwanych użytkowników, można łatwo rozszerzyć system, dodając serwery internetowe i powiększając bazę danych.

Interoperacyjność

Organizacje muszą często integrować usługi i dane pochodzące z wielu różnych źródeł, przy czym informacje te mają zwykle różne formaty.  Chcą także obsługiwać szeroki wachlarz procesów biznesowych występujących w różnych organizacjach.  Firma Digpro angażuje się w rozwój otwartych standardów i interoperacyjności, ponieważ technologie te są warunkiem istnienia tego typu środowisk.

Oprogramowanie Digpro integruje się z wieloma systemami i wspiera je

Modularna konfiguracja i wysoki poziom interoperacyjności ułatwiają implementację i integrację platformy Digpro w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych.

OBSŁUGIWANE STANDARDOWE PROTOKOŁY I TECHNOLOGIE
INTEGRACJE I INTERFEJSY API
Digpro korzysta z architektury zorientowanej na usługi (SOA). Implementowany jest szeroki wachlarz technologii, między innymi usługi internetowe SOAP i przesyłanie komunikatów w korporacyjnej magistrali usług, co pozwala na integrację i wymianę danych oraz obsługę procesów biznesowych między platformami.

Typowe platformy i systemu korporacyjne innych producentów to:

Sign up for our newsletter

Get regular news and insights straight to your mailbox.