overview of a typical installation

Plattformens teknik och struktur

Alla har nytta av att förlita sig på öppna, väldokumenterade standarder istället för företags ägda teknik för datautbyte eller datainsamling. Digpros lösningar samverkar och interagerar sömlöst med andra plattformar och genom olika IT-miljöer och tredjeparts applikationer. Detta stöd för interoperabilitet förenklar implementation och integration av Digpros plattform till din affärsmiljö.

Öppen standard

Digpros plattform är ett webbaserat, öppet system byggt enligt senaste tekniska standarden. Datamodeller är kompatibla med OpenGIS specifikationer för spatial data och följer relevanta IEC specifikationer för nätmodellering av data. Systemet är oberoende av plattform och kan köras i både Windows och Linux system.

Webblösning

Webbklienter kräver endast en webbläsare och mobila enheter. Digpros huvudapplikation körs på ett operativsystem som stödjer Java.

Skalbarhet

En av plattformens styrkor är dess skalbarhet. Plattformen består av en tre-lager-arkitektur där mitten lagret är implementerat på ett kluster av webbservrar. All behandling av större data görs i databasen vilket resulterar i bra prestanda. Oavsett om kunden endast har några få användare eller flera tusen kan alla använda systemet samtidigt. Om extra användarkapacitet behövs kan detta enkelt adderas genom expansion av webbservrar och en större databas.

Interoperabilitet

Organisationer behöver ofta kunna integrera tjänster och data från många olika källor och i olika format. De vill också stödja ett brett utbud affärsprocesser inom organisationen. Digpro är verksam i de öppna standarder och den interoperabilitet som möjliggör denna miljö.

Digpro stöder olika tekniker och integrationer

En modulär uppsättning och interoperabilitet förenklar implementation och integration av Digpros plattform till din affärsmiljö.

Standard protokoll och tekniker som stöds
Integrationer och APIs
Digpro omfattar SOA (service-oriented architecture), implementering av ett brett utbud tekniska lösningar med SOAPs webbtjänster inkluderat, service bus-meddelanden och annan integrering eller datautbyte och stöd för affärsprocesser på olika plattformar. Typiska plattformar för trejdeparts affärssystem inkluderar: