Eksploatacja sieci

Zaawansowany system zarządzania dystrybucją i przerwami w dostawach energii z obsługą lokalizowania i izolowania awarii oraz przywracania zasilania

Dzięki modułowi dpPower Network Operations operatorzy sieci energetycznych mogą wizualizować, analizować i optymalizować swoje sieci dystrybucyjne, a także zarządzać nimi. Rozwiązanie dpPower wykorzystuje wspólny model sieci dystrybucyjnej we wszystkich aplikacjach systemu zarządzania dystrybucją/przerwami w dostawach energii (DMS/OMS).

Znacznie upraszcza utrzymanie systemu poprzez wyeliminowanie konieczności budowania, utrzymywania i synchronizowania wielu modeli danych. Po zintegrowaniu z systemem SCADA pojedynczy dynamiczny model dystrybucji oznacza, że system dpPower zawsze ma dostęp do aktualnego stanu sieci dystrybucyjnej, z bieżącą lokalizacją i stanem urządzeń przełączających, baterii kondensatorów i obciążeń klientów.

Dwa główne komponenty modułu dpPower Network Operations to System zarządzania dystrybucją (Distribution Management System — DMS) i System zarządzania przerwami w dostawach energii (Outage Management System — OMS).

Kluczowe funkcje Systemu zarządzania dystrybucją (Distribution Management System — DMS):

  • Analiza połączeń sieciowych i topologii: Ciągłe przetwarzanie topologii sieci elektroenergetycznej w oparciu o warunki działania w czasie rzeczywistym. Rzeczywisty stan łączności sieciowej jest oparty na wbudowanym trybie łączności sieciowej w połączeniu ze stanami urządzeń przełączających sieci. Dostępne jest dynamiczne kolorowanie sieci w celu przedstawienia elementów sieci pod napięciem, bez napięcia i uziemionych.
  • Obliczenia przepływu obciążenia i analizy zakłóceń
  • Obliczanie lokalizacji zakłóceń: Obliczanie odległości zwarć dwu- lub trójfazowych, ręczne lub automatyczne, z systemu SCADA.
  • Lokalizacja i izolacja zakłóceń oraz przywracanie zasilania (FLISR): Narzędzia, które wykrywają lokalizacje zakłóceń, izolują je i przywracają zasilanie klientom pozbawionym napięcia. Obliczają one prawdopodobne lokalizacje zakłóceń, analizując przebieg zakłóceń i informacje dostępne w czasie rzeczywistym uzyskane z urządzeń w terenie, w tym sygnały wyjściowe wskaźników zakłóceń. Lokalizowanie, izolowanie i przywracanie usług może odbywać się w trybie ręcznym lub półautomatycznym.

 

Kluczowe funkcje systemu zarządzania przerwami w dostawach energii (Outage Management System — OMS):

  • Przetwarzanie usterek, zgłoszeń błędów i statusów AMI: Rejestruje zgłoszenia usterek i zdarzenia związane z inteligentnymi licznikami, utrzymując w czasie rzeczywistym obraz aktualnie aktywnych zgłoszeń, zdarzeń związanych z inteligentnymi licznikami i oddzwaniania. Na podstawie sekwencji czasowej i zidentyfikowanej lokalizacji zgłoszeń usterek i/lub zdarzeń związanych z licznikami, mechanizm przewidywania lokalizacji przerw w dostawach energii szacuje najbardziej prawdopodobną lokalizację urządzenia powodującego odłączenie lub lokalizację awarii powodującej przerwę w dostawach.
  • Zarządzanie przerwami w dostawach: Wspiera rozwiązywanie problemów związanych z planowanymi i nieplanowanymi przerwami w dostawach energii. Podstawowe funkcje obejmują mechanizm przewidywania lokalizacji przerw, planowanie kolejności przełączania i realizację przełączania, komunikaty przeznaczone dla klientów (listy informowania z wyprzedzeniem i oddzwaniania) oraz komunikację z załogami terenowymi i przekazywanie im dyspozycji.
  • Zarządzanie kolejnością przełączania: Zapewnia narzędzia do zarządzania operacjami związanymi z różnymi elementami systemu elektroenergetycznego. Środowisko to zawiera bogaty zestaw funkcji służących do tworzenia, planowania, wyświetlania, modyfikowania, konserwacji, walidacji i wykonywania działań przełączania.
  • Raporty i analizy online dotyczące przerw w dostawach: Oblicza wskaźniki niezawodności przerw, takie jak SAIDI, SAIFI, CAIDI i CAIFI.

 

SCADA (System Control and Data Acquisition) – System kontroli i pozyskiwania danych

System SCADA nie jest natywną funkcją aplikacji firmy Digpro, ale jest często integrowany lub dostarczany przez partnerów firmy Digpro. Zawiera funkcje pozyskiwania danych (wskazania i pomiary), interfejs systemu automatyki podstacji/dystrybucji oraz interfejs międzycentralowy.

 

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.