Konserwacja sieci

Digitalizuj i zarządzaj prewencyjnymi pracami konserwacyjnymi oraz analizuj informacje wpływające na decyzje dotyczące konserwacji.

Dobrze przeprowadzony proces konserwacji zapewnia niezawodność zasobów, wydłuża ich żywotność i maksymalizuje ich dostępność. Może również zminimalizować koszty przerw w dostawach energii, ale aby to osiągnąć, musi uwzględniać czynniki takie jak bezpieczeństwo systemu, niezawodność, dostępność i wykorzystanie personelu.

Moduł dpPower Network Maintenance pomaga organizacjom w digitalizacji prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz w zarządzaniu nimi. Digitalizacja obejmuje wszystkie główne etapy procesu, począwszy od planowania konserwacji i inspekcji, poprzez definiowanie protokołów i działań konserwacyjnych, tworzenie tras inspekcji i cykli monitorowania stanu, aż po wykonywanie cykli inspekcji. Dzięki scentralizowanym, zdigitalizowanym danym zawsze otrzymujesz dokładną analizę, która umożliwia szybsze, dokładniejsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.

Moduł dpPower Network Maintenance udostępnia system zarządzania procedurami, który wspiera procesy monitorowania warunkowego i kontroli w przedsiębiorstwie energetycznym. Stanowi on rozwiązanie typowego problemu, jakim jest uwzględnienie w harmonogramie konserwacji ograniczeń wynikających z konfiguracji sieci.

W wielu konfiguracjach modyfikacja przełącznika może spowodować krótkotrwałą utratę mocy, co czasami wystarczy, aby spowodować przerwę w dostawie energii do klientów. Może to oznaczać konieczność wysłanie ekipy terenowej do konkretnej lokalizacji w celu przełączenia lub zmiany konfiguracji, co wiąże się ze stratą czasu na dojazd. Najlepszy harmonogram konserwacji uwzględnia ograniczenia zasobów i minimalizuje zmiany konfiguracji, jednocześnie układając zadania w najbardziej efektywnej kolejności.

 

Wizualizacja topologii sieci i zasobów

Funkcje planowania, wykonywania i monitorowania prac konserwacyjnych opierają się na wbudowanych mapach geograficznych i topologii sieci. Plany inspekcji są wykonywane bezpośrednio na mapach i topologiach, a nie na pojedynczych obiektach, jak w tradycyjnych narzędziach do planowania konserwacji. Upraszcza to planowanie i zapewnia przejrzysty obraz działań konserwacyjnych.

Każdy pojedynczy obiekt ma swój własny plan inspekcji. Inspekcje grupy obiektów są planowane poprzez tworzenie powiązań obiektów z różnymi cyklami. Obiekty, które należą do określonego cyklu, są wyznaczane na podstawie wykonywanych w sieci operacji trasowania, przeszukiwania sieci na danym obszarze geograficznym lub poprzez wybór poszczególnych elementów. Słupy energetyczne śledzone w systemie muszą być najpierw podłączone do sieci. Po zakończeniu inspekcji wszystkie komentarze są pobierane z powrotem do bazy danych. Istnieje możliwość zestawiania wszystkich komentarzy w różnych raportach, np. dotyczących wszystkich obserwacji z danego cyklu lub obszaru.

Dane dotyczące wybranych do kontroli zasobów sieciowych mogą być aktualizowane przez ekipy terenowe za pomocą mobilnych jednostek gromadzenia danych. Dzięki temu właściciel sieci może korzystać z wydajnego i w pełni zintegrowanego procesu kontroli i dokumentowania zasobów bezpośrednio w terenie, co jeszcze bardziej poprawia jakość danych.

 

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.