Konserwacja sieci

Digitalizuj i zarządzaj prewencyjnymi pracami konserwacyjnymi oraz analizuj informacje wpływające na decyzje dotyczące konserwacji.

Dobrze przeprowadzony proces konserwacji zapewnia niezawodność zasobów, wydłuża ich żywotność i maksymalizuje ich dostępność. Może również zminimalizować koszty przerw w dostawach energii, ale aby to osiągnąć, musi uwzględniać czynniki takie jak bezpieczeństwo systemu, niezawodność, dostępność i wykorzystanie personelu.

Moduł dpPower Network Maintenance pomaga organizacjom w digitalizacji prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz w zarządzaniu nimi. Digitalizacja obejmuje wszystkie główne etapy procesu, począwszy od planowania konserwacji i inspekcji, poprzez definiowanie protokołów i działań konserwacyjnych, tworzenie tras inspekcji i cykli monitorowania stanu, aż po wykonywanie cykli inspekcji. Dzięki scentralizowanym, zdigitalizowanym danym zawsze otrzymujesz dokładną analizę, która umożliwia szybsze, dokładniejsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.

Moduł dpPower Network Maintenance udostępnia system zarządzania procedurami, który wspiera procesy monitorowania warunkowego i kontroli w przedsiębiorstwie energetycznym. Stanowi on rozwiązanie typowego problemu, jakim jest uwzględnienie w harmonogramie konserwacji ograniczeń wynikających z konfiguracji sieci.

W wielu konfiguracjach modyfikacja przełącznika może spowodować krótkotrwałą utratę mocy, co czasami wystarczy, aby spowodować przerwę w dostawie energii do klientów. Może to oznaczać konieczność wysłanie ekipy terenowej do konkretnej lokalizacji w celu przełączenia lub zmiany konfiguracji, co wiąże się ze stratą czasu na dojazd. Najlepszy harmonogram konserwacji uwzględnia ograniczenia zasobów i minimalizuje zmiany konfiguracji, jednocześnie układając zadania w najbardziej efektywnej kolejności.

 

Wizualizacja topologii sieci i zasobów

Funkcje planowania, wykonywania i monitorowania prac konserwacyjnych opierają się na wbudowanych mapach geograficznych i topologii sieci. Plany inspekcji są wykonywane bezpośrednio na mapach i topologiach, a nie na pojedynczych obiektach, jak w tradycyjnych narzędziach do planowania konserwacji. Upraszcza to planowanie i zapewnia przejrzysty obraz działań konserwacyjnych.

Każdy pojedynczy obiekt ma swój własny plan inspekcji. Inspekcje grupy obiektów są planowane poprzez tworzenie powiązań obiektów z różnymi cyklami. Obiekty, które należą do określonego cyklu, są wyznaczane na podstawie wykonywanych w sieci operacji trasowania, przeszukiwania sieci na danym obszarze geograficznym lub poprzez wybór poszczególnych elementów. Słupy energetyczne śledzone w systemie muszą być najpierw podłączone do sieci. Po zakończeniu inspekcji wszystkie komentarze są pobierane z powrotem do bazy danych. Istnieje możliwość zestawiania wszystkich komentarzy w różnych raportach, np. dotyczących wszystkich obserwacji z danego cyklu lub obszaru.

Dane dotyczące wybranych do kontroli zasobów sieciowych mogą być aktualizowane przez ekipy terenowe za pomocą mobilnych jednostek gromadzenia danych. Dzięki temu właściciel sieci może korzystać z wydajnego i w pełni zintegrowanego procesu kontroli i dokumentowania zasobów bezpośrednio w terenie, co jeszcze bardziej poprawia jakość danych.