Nettverksvedlikehold

Digitaliser og styr forebyggende vedlikehold og analyser resultatene som styrer vedlikeholdsbeslutninger.

En godt utført vedlikeholdsprosess sikrer aktivas pålitelighet, forlenger aktivas levetid og maksimerer aktivas tilgjengelighet. Det kan også redusere driftsstanskostnader, men da må det omfatte faktorer som inkluderer systemsikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og utnyttelse av arbeidsstyrken.

Modulen dpPower Network Maintenance hjelper organisasjoner med å digitalisere og styre vedlikeholds- og inspeksjonsarbeidet. Digitalisering inkluderer alle hovedtrinnene i en prosess, fra vedlikeholds- og inspeksjonsplanlegging, til å definere protokoller og vedlikeholdsaktiviteter, lage inspeksjonsruter og tilstandsovervåkingsrunder, til gjennomføring av inspeksjonsrunder. Med sentraliserte, digitaliserte opplysninger får du alltid en nøyaktig analyse som gjør det mulig å ta raskere, nøyaktigere og mer effektive beslutninger.

dpPower Network Maintenance gir et arbeidsflytstyringssystem som støtter et nettselskaps betingede overvåkings- og inspeksjonsprosesser. Det løser den typiske utfordringen med å kombinere vedlikeholdsplanleggingen med begrensninger i nettverkskonfigurasjonen.

I mange konfigurasjoner kan det å modifisere en bryter forårsake et kort strømtap som noen ganger er nok til å være årsak til strømbrudd hos kunden. Det kan bety at et feltmannskap blir sendt til et spesifikt sted for å utføre en bryterkobling eller en konfigurasjonsendring, noe som kan bety bortkastet reisetid.

Visualisering av nettverkstopologi og aktiva

Funksjoner for vedlikeholdsplanlegging, utførelse og oppfølging avhenger av innebygde geografiske kart og nettverkstopologi. Inspeksjonsplaner blir utført rett på kart og topologier i stedet for på enkeltobjekter, som med tradisjonelle planleggingsverktøy for vedlikehold. Dette forenkler planlegging og vedlikeholdsaktiviteter vises tydelig.

Hvert enkelt objekt har sin egen inspeksjonsplan. Inspeksjoner på en gruppe objekter planlegges ved å knytte objekter til ulike runder. Objekter som tilhører en bestemt runde bestemmes av nettverketssporinger, nettverkssøk innen det geografiske området, eller ved å velge enkeltelementer. Strømmaster som spores i systemet må først kobles til nettverket. Etter fullført inspeksjon lastes alle kommentarer ned i databasen. Det er mulig å liste opp alle kommentarer i ulike rapporter, for eksempel alle observasjoner fra en gitt runde eller fra et bestemt område.

Opplysninger om nettverksaktiva valgt for inspeksjon kan oppdateres av feltmannskaper via mobile datainnsamlingsenheter. Slik blir nettverkseieren støttet av en kraftig og fullt integrert prosess for å inspisere og dokumentere aktiva rett i felten, noe som forbedrer datakvaliteten ytterligere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter fra oss direkte i innboksen din.