Underhåll av nät

En bra uppbyggd underhållsprocess säkerställer anläggningens tillförlitlighet, förlänger anläggningens livslängd och maximerar tillgängligheten. Det kan även minimera avbrottskostnader när faktorer som system säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och utnyttjande av arbetskraft omfattas.

dpPowers underhållsmodul hjälper organisationer att digitalisera och hantera underhålls- och besiktningsarbete. Digitaliseringen inkluderar alla stora steg i en process såsom underhålls- och besiktningsplanering, definiering av protokoll och underhållsaktiviteter, skapande av besiktningsronder och ronder för övervakning av maskintillstånd/skick samt genomförande av besiktningsronder. Centralisering av digitala data säkerställer underlag för noggrann analys som möjliggör snabbare, mer precist och effektivare beslutsfattande.

dpPowers underhållsmodul för nät innehåller funktioner för hantering av arbetsflöden som stödjer övervaknings- och besiktningsprocesser. Funktioner för nätunderhåll löser utmaningen i att kombinera schemaläggning av underhåll med restriktioner beroende på nätkonfigurationen.

I många konfigurationer kan en modifiering av en apparat skapa en kort störning som ibland är tillräcklig för att skapa ett avbrott hos kunden. Detta resulterar ofta i att fältarbetare skickas till en plats för att utföra en konfigurering av en apparat där mycket tid går åt till transporten. Ett underhållsschema utfärdat efter praxis kommer att kunna ta hänsyn till begränsningar i resurser och minimera konfigurationsförändringar samtidigt som uppdrag rangordnas i så effektiv ordning som möjligt.

 

Visualisering av topologi i nät och anläggningar

Funktioner för planering av underhåll, utförande och uppföljning baseras på inbyggda kartor, scheman och nättopologi. Besiktningsplaner synliggörs direkt i kartor och topologier istället för på enskilda objekt som i traditionella planeringsverktyg för underhåll. Detta förenklar planering och erbjuder en strukturerad och fullständig vy av underhållsaktiviteter.

Varje individuellt objekt har sin egen besiktningsplan. Det är möjligt att lista observationer i olika rapporter som t.ex. observationer för en given rond eller en specifik plats.

Data för nätobjekt valda för besiktning kan uppdateras av fältarbetare via mobila datainsamlingsenheter. Detta innebär ett stöd för nätägare genom en kraftfull och fullt integrerad process för besiktning och dokumentation av anläggningar i fält, vilket ytterligare förbättrar datakvalitén.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.