Driftssikkerhet

Analyser brukerpåvirkning og klassifiser alle nettverkselementer
Bredbåndstjenester er i ferd med å bli et kritisk element i vår infrastruktur. Det har utviklet seg fra å være en bekvemmelighet til en nødvendighet, essensielt for vedlikehold av vitale samfunnsfunksjoner på linje med elektrisitet, vann, kloakk og transport. Som et resultat av dette begynner offentlige organer og industrien å etablere de samme kravene til tjenestekvalitet, tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet som for annen kritisk infrastruktur.

For å oppfylle disse kravene trenger du fullstendig dokumentasjon av både nettverksstruktur og bruk. Dette innebærer et nedenfra og opp-perspektiv. For alle dine nettverkstjenester må operatøren vite hvilke kunder som bruker tjenesten. Dette vil variere sterkt mellom verdikjeder for telekommunikasjon, så identifisering av leverandører og brukere er ikke et enkelt forslag.
For eksempel er en mørk fiber- eller kapasitetstjeneste solgt av netteier til en mobiloperatør som kobler en mobilmast med en node i mobilinfrastrukturen ikke en tjeneste for en enkelt sluttkunde.

Selv når det er en enkelt privatkundeforbindelse, er det stor forskjell mellom pålitelighetskravene på en forbindelse som brukes til vanlig internettilgang og en som brukes til livsviktig telemedisin.

Aggregert informasjon og klassifiseringer
Informasjonen om nettverkbruken skal da aggregeres over kabler, passivt utstyr, aktivt utstyr, og helt opp til noder og grøfter. Aggregeringen gir et grunnlag for klassifisering når det gjelder til nettverksobjektenes kritikalitet. Denne klassifiseringen vil deretter bli brukt til å bestemme fysiske krav som reservestrømkapasitet, redundansalternativer, overvåkings-/alarmutstyr og ytre beskyttelse. Klassifiseringen vil også drive aspekter som risikoanalyse, feilgjenopprettingsplaner og regelmessige inspeksjoner.

dpCom for telekommunikasjonsnettverk støtter nettverkseiere med trekk og funksjoner inkludert:

  • Klassifisering av tjenester når det gjelder brukerpåvirkning og SLA-nivåer
  • Aggregering av informasjon i tjenesteobjektene for alle objekter (kabel, utstyr, node osv.) som er med på å utføre tjenesten
  • Dokumentasjon av reservestrøm
  • Støtte for risikoanalyse
  • Arbeidsflyt for feilretting
  • Befaringsplaner og -skjemaer
  • Feil-konsekvensanalyse og kundevarsling
  • Rapporter som oppsummerer informasjon om objektpålitelighet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter fra oss direkte i innboksen din.