Driftsäkerhet

Analysera användarpåverkan och klassificera alla nätelement

Bredbandstjänster blir allt mer kritiska i vår infrastruktur.  Det är inte längre ett bekvämt nöje utan en nödvändighet, ett krav som upprätthåller avgörande samhällsfunktioner och är numera lika viktigt som elektricitet, vatten, avlopp och transport. Som resultat av detta har myndigheter och industrin börjat införa bestämmelser och reglementen med samma typ av krav på kvalité, tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet som införts för annan kritisk infrastruktur.

För att uppfylla dessa krav behövs en komplett dokumentation av både nätets struktur och användning. För alla nätverkstjänster behöver operatören veta vilka kunder som använder tjänsten. Detta varierar kraftigt mellan olika värdekedjor för telekom och därav är identifieringen av leverantör och användare en svår process. Ett exempel skulle kunna vara att en svartfiber- eller kapacitetstjänst som säljs av en nätägare till en mobiloperatör som i sin tur kopplar samman en mobilmast med en nod i mobilinfrastrukturen är inte en tjänst för en ensam slutkund.

Även när det finns en ensam privat kundanslutning är det stor skillnad på kraven för en anslutning som används regelbundet för tillgång till internet och en som används för att rädda liv genom telemedicin.

Information om nätverksanvändning måste sedan aggregeras för kablar, passiv utrustning, aktiv utrustning och hela vägen upp till nod- och stråknivå.

Aggregationen förser en bas för klassificering av de kritiska objekten i nätet. Denna används sedan för att fastställa krav som kapacitet för reservkraft, redundansalternativ,  övervaknings-/larmutrustning och yttre skydd. Klassificeringen berör även aspekter som riskanalys, planer för återställning av fel och vanliga besiktningar.

dpCom stärker nätägare med följande funktioner:

  • Klassificering av tjänster i form av användande och SLA-nivåer
  • Aggregering av information i tjänsteobjekten för alla objekt (kabel, utrustning, nod etc.) som är en del i att bära tjänsten.
  • Dokumentation av reservkraft
  • Stöd för riskanalys
  • Arbetsflöde för åtgärd vid fel
  • Besiktningsplaner och besiktningsformulär
  • Analys av felpåverkan och kundavisering
  • Rapporter som sammanfattar driftsäkerhetsinformationen i nätet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.