Meter Alarm

Ta emot händelser från smarta mätare

Meter Alarm är en modul som tar emot händelser från smarta elmätare. Baserat på typen av händelse fattar modulen automatiskt beslut kring eventuell vidarehantering. Avbrottsrelaterade händelser leder till en vidarekontroll, som i nästa läge både kan skapa och avsluta automatiska avbrott. Kvalitetsrelaterade händelser sparas i analyssyfte. Med Meter Alarm får både nätägare och slutkunder tillgång till information, och behovet av tidsödande avbrottsdokumentation minskar.

Dina fördelar

 • Minska avbrottstiderna genom snabb tillgång till rätt information.
 • Dokumentera enklare avbrott automatiskt.
 • Avlasta kundtjänst med hjälp av automatisk avbrottspublicering i Outagemap.

Hantera avbrottsrelaterade larm

De avbrottsrelaterade larm som hanteras är:

 • Nollfel (bruten neutralledare)
 • Fasfel (L1/L2/L3)
 • Fullständigt spänningsbortfall

Nollfelslarm, som innebär att elmätarens koppling till neutralledaren brutits, skapar direkt ett avbrott i Operator. Eftersom en bruten neutralledare kan leda till spänningssättning av apparathöljen via jordledaren markeras avbrotten automatiskt med indikation för personfara. Tack vare att driften uppmärksammas kan lämpliga åtgärder vidtas direkt. För larmkoder relaterade till spänningsbortfall tar Meter Alarm hänsyn till elnätets topologi och tidpunkterna för de individuella larmen innan avbrottet i skapas i Operator. Därefter kan avbrottet även publiceras automatiskt på Outagemap (avbrottskartan).

Hantera kvalitetsrelaterade mått

De kvalitetsrelaterade mått som hanteras är:

 • Fasassymetri
 • Fasläckage
 • Över- och underspänning

Tröskelvärden för respektive kvalitetsrelaterat mått konfigureras i regel lokalt på elmätaren, som sedan larmar då de uppsatta kriterierna uppfylls. Larmet tas emot och visas i Operator, och kan hanteras av driftpersonal.

Funktioner

 • Ta emot meddelanden som händelser och larm från smarta elmätare.
 • Skapa avbrott automatiskt.
 • Estimera brytande switch.
 • Återställ avbrott vid återinkoppling automatiskt.

Systemkrav

Produkt

 • dpPower

Modul

 • dpPower – Operator

Övrigt

 • System för integration med smarta elmätare med stöd för datautbyte enligt
  IEC 61698-9:2013 (vilket är den andra upplagan av IEC 61698-9) genom SOAP 1.1.
 • Följande information krävs gällande de kringliggande systemen:
  • Namn på mätarleverantör
  • Namn på leverantör av (och om aktuellt produktnamn för) systemet som dpSpatial ska integreras mot
  • Teknisk dokumentation för systemet som dpSpatial ska integreras med.
  • Exempel på event-meddelanden i form av WSDL:er samt XSD:er för systemet dpSpatial ska integreras mot.

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.