Mobil klient för dpPower

Digpros mobila klient

Ett effektivt samarbete mellan kontrollrum, administration och personal ute i fält är ofta en utmaning för nätägare. Tydlig information och kommunikation mellan dessa avdelningar måste finnas hela tiden – innan en uppgift utförs med viktiga instruktioner om vad som ska göras, när teamet utför uppgifterna på plats och det uppkommer ett problem eller en viktig fråga samt efteråt för rapportering och uppdatering av dokumentationen.

Den anslutna nätinformationen i fickan

Digpros mobila klient ger din personal ute i fält inte bara åtkomst till en digital karta utan också till all nödvändig nätinformation och information om uppdragen. Stärk dina fält-grupper och låt dem arbeta med all nätdata.

 

 

För ett säkert och smidigt samarbete mellan kontrollrummet, kontorspersonal och personalen ute i fält

Med Digpros mobila applikation kan du se och uppdatera nätinformationen enkelt och i realtid. Det ger stor användbarhet och kraftfulla verktyg anpassade efter de behov som följer med uppdrag ute i fält. All kommunikation sker med högsta säkerhetskrav genom användning av tvåstegs-autentisering och den senaste krypteringsteknologin. Avancerad hantering av användare och behörigheter låter dig bestämma vilka uppgifter som kan utföras i fält och hur det ska göras.

Dina fördelar

 • Visa och uppdatera nätinformation med mobila enheter i fält
 • Spara tid och pengar genom att snabba upp och effektivisera processerna
 • Förbättra kvalitén på din nätinformation
 • Färre fel genom färre processteg vid tillbakarapportering till kontoret

Nyckelfunktioner

 • Responsivt gränssnitt
 • Plattformsoberoende (iOS, Android, Windows, etc)
 • Geografisk vy
 • Schematisk vy
 • Objekt och attribut
 • Avancerade sökfunktioner
 • Uppdateringar ute i fält
 • Offline-arbetsalternativ
 • Användar- och behörighetshantering
 • Https-protokoll och tvåstegs-autentisering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.