Digpro hjälper kunder att analysera kapitalbas och datakvalité

Nätdokumentation i högsta kvalité ska alltid eftersträvas, då den ligger till grund för myndighetsrapportering, däribland rapporteringen av kapitalbasen. Inför den nya regleringsperioden blir detta speciellt viktigt.

“Vi närmar oss den fjärde regleringsperioden”, konstaterar Martin Gustafson, projektledare och GIS konsult på Digpro. ”Vi har därför utformat en konsulttjänst i vilken vi hjälper våra kunder att säkerställa rapporteringen av kapitalbas inför denna nya regleringsperiod. På så sätt kan hjälpa våra kunder att försäkra dem att den data de har i dpPower håller högsta kvalité. Detta genom att analysera befintlig data, samt att se över vad som eventuellt saknas. Vi gör detta i form av ett uppdrag. När vi avslutar uppdraget har vi en gemensam genomgång, i vilken vi tillsammans går igenom eventuella förbättringsförslag för arbetssätt och dokumentationsprocesser. I samband med genomgången ser vi också om eventuella åtgärder behövs. Främst handlar det om att säkerställa våra kunders datakvalité och riktighet inför den framtida kapitalbasredovisningen”.

Läs mer om konsuttjänsten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.