Digpro och AssetHUB deltar i Storbritanniens DCIA-projekt

Digpros tekniska plattform för handel med fibertillgångar, Digpro FIX (Fiber Infrastructure Exchange), och AssetHUB, en engelsk handelsplattform för fiberanslutning och service, kommer delta i ett omfattande utvecklingsprojekt för 5G i Dorset. För utvecklingsprojektet, som sponsras av den brittiska regeringen, har Dorset Council tilldelats £500,000. Syftet med projektet är att förbättra mobil täckning genom att använda befintlig infrastruktur. Möjligheterna att använda mappningsteknik för att effektivisera utbyggnaden för uppkoppling genom att använda de lokala myndigheternas fysiska tillgångar ska utforskas.

Att utveckla mobil infrastruktur genom att använda offentliga, fysiska föremål som CCTV-stolpar, trafikljus, lyktstolpar och busshållplatskurer är redan vanligt förekommande. Dock kan det vara svårt för nätoperatörer att hitta den information de behöver om var de fysiska föremålen finns, samt huruvida de passar och är tillgängliga. Det kan handla om var de fysiska föremålen är placerade i relation till varandra, vilka mått de har, samt om tillgång till ström finns. AssetHUB ger en överblick över både fysiska föremål och telekominfrastruktur, med transparent data som delas och automatiseras för de affärsprocesser som behövs för att återanvända befintliga fibertillgångar.

“Det finns åtskilliga fiberägare i Storbritannien”, förklarar Rob Leenderts. ”Alla har egna processer för arbetsflöden, godkännanden och produkter. För att en marknadsplats för fibertillgångar ska lyckas måste det finnas en gemensam förståelse för vad som köps och säljs. Digpro FIX/AssetHUB hjälper att definiera standardprodukter. Hela processen från förfrågan till offert, från beställning till räkning, fullständig med kontrakt för tillhandahållande och detaljer rörande beställningen, samlas här på en plats. ”

An illustration of AssetHUB/Digpro FIX
Digpro FIX bidrar till en effektiv och transparent marknad för fibertillgångar i Sverige, och har även introducerats till den tyska telekommarknaden. Lösningen ger nätägare ett enkelt och standardiserat tillvägagångssätt att utbyta fibertillgångar.
Om Digpro FIX – Den tekniska plattformen Digpro FIX är i Sverige del av tjänsten CESAR2, en handelplats för förbindelser och tjänster baserade på fiber. Tjänsten ger nätägare ett enkelt och standardiserat tillvägagångssätt att utbyta fibertillgångar. Digpro FIX bidrar till en effektiv och transparent marknad för fibertillgångar i Sverige, och är en viktig del av av Storbritanniens motsvarighet, AssetHUB. Digpro FIX har, i samarbete med BUGLAS, även introducerats till den tyska telekommarknaden.

“Denna tekniska plattform har använts i Sverige sedan 2014”, fortsätter Rob Leenderts. ”Den utvecklades tillsammans med SSNF (Svenska Stadsnätsföreningen), Sveriges motsvarighet till The Independent Networks Cooperative Association (INCA). Under åren som gått har plattformen vidareutvecklas, och omsätter nu 140 miljoner Euro. Här skapas affärsmöjligheter för nätägare som hyr ut sina fibertillgångar på den svenska marknaden. Jag är övertygad om att detta kommer att stötta 5G-utvecklingen, samt fiberutrullningen i Storbritannien. ”

Det årslånga utvecklingsprojektet börjar i mars 2022, och är ett av de projekt i Storbritannien som sponsras av Digital Connectivity Infrastructure Accelerator (DCIA). Resultaten kommer att noteras av den brittiska regeringens forskningsprogram, och bidra till en policy om hur lokala myndigheter kan använda existerande utrustning för framtida uppkoppling. AssetHUB, som använder Digpro FIX som sin tekniska plattform, ingår i projektet, och ämnar göra lösningen tillgänglig i hela Storbritannien.

För mer information, kontakta Anders Hellermark (Digpro FIX) och AssetHUB.

 

Rob Leenderts

Rob Leenderts är AssetHUBs grundare och chef. Han är sakkunnig inom Wholesale Broadband, Open Access, Backhaul Solutions, GIS/OSS/BSS-system och återanvändning av den offentliga sektorns fibertillgångar. Dessutom är han en grundande medlem till, samt Board Director i, INCA, ett handelsförbund som arbetar för att utveckla nästa generations bredbandsservice i Storbritannien.

 

 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.