Digpros automatiseringsprocess kortar anslutningstiden för E.ONs solcellsansökningar

Från 4-6 veckor till 4-6 minuter – så mycket kortas handläggningstiden efter att E.ON implementerat Digpros automatiseringsprocess för att granska och bekräfta solcellsansökningar från privatkunder. Väntetiderna för de solcellsansökningar E.ON får har kortats rejält.

Intresset för att installera solceller har ökat med 50 procent det senaste året, och är fyra gånger så högt som för två år sedan. Men för att kunna koppla solceller till befintliga elnät krävs avancerade analyser. Det börjar med en föranmälan från privatkund, som blir en solcellsansökning när den registrerats hos E.ON. Från föranmälan till besked tog var väntetiden tidigare upp till sex veckor.

“Vi har samarbetat för att skapa en automatiseringsprocess, i vilket vårt system dpPower utför nätberäkningar och analyser baserade på korrekt data”, berättar Jonas Jacobsson, Vice President Sales på Digpro. “Resultatet är automatiserade nätberäkningar för vilken effekt en nyansluten solcellsanläggning får på elnätet, samt en kontroll att den efterlever gällande regler och krav. Bakom kulisserna finns avancerade algoritmer, vilket krävs för att det ska vara säkert och korrekt. För E.ON innebär det en tidsbesparing som gör att solcellskunder numer inte behöver vänta mer än ett par minuter på besked.”

”Omkring 70 procent av de solcellsärenden vi hanterar visar att det går att ansluta solceller till det befintliga elnätet utan åtgärder. Dessa solcellsärenden får svar inom 4 till 6 minuter”, bekräftar Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution. ”Övriga 30 procent behöver djupare analys och utredning. Dock får flertalet av dessa i slutänden klartecken att ansluta utan åtgärder i elnätet. Endast mellan 3 och 5 procent av solcellsärendena kräver att vi förstärker elnätet innan anslutning kan ske.”

Thomas Pettersson, som med sitt team är mycket nöjd med resultatet, kan nu fokusera på att minska andelen solcellsärenden och lägga mer tid på de som behöver djupare analys.

”Det här skapar förutsättningar för att leverera bättre tjänster för våra kunder”, säger Thomas Pettersson.

Funktionaliteten kommer att kunna användas av flera elbolag som använder Digpros system.

”De som kopplar solceller till våra elnät bidrar vi till en mer balanserad elkonsumtion, vilket i längden gynnar inte bara privatkunder utan hela samhället. I och med att elkonsumtionen ökar måste vi lära oss att använda vår befintliga infrastruktur. Genom att analysera och beräkna vad elnätet klarar av tar vi ett stort steg mot en hållbar elkonsumtion”, säger Jonas Jacobsson.

De automatiserade processerna har utvecklats sedan hösten 2022, och togs i bruk av E.ON våren 2023. De avser merparten av de ärenden med en säkring om maximalt 63 Ampere som E.ON hanterar.

Vill du veta mer om Digpros automatiserade processer? Kontakta Jonas Jacobsson.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.