Viktig information gällande Förhandsregleringen

Förhandsregleringen och inrapporteringen av intäktsramar börjar ta allt tydligare form. Vi har skapat ett dokument där vi beskriver mer om gällande status och ger våra kunder en sammanställning på vilka förutsättningar som gäller i samband med inrapporteringen. 

Vi berör bland annat punkter som: kartor, dokumentationssätt, och hur nya mappningsgrupper kan sättas upp utifrån den nya Normprislistan. Vi har även skrivit om hur rapporteringen hanteras i olika versioner och vilka åtgärder som kan behövas för att få en heltäckande inrapportering, samt vad vi på Digpro kan hjälpa till med i samband med detta.

Läs mer här (inloggning till Topdesk krävs)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.