The 4:th Utility bygger fiber i fastigheter med Digpro

The 4:th Utility är en mycket expansiv fiber operatör som satsar på fiber i flerfamiljshus i UK. Planen är att de närmaste fem åren ansluta 680.000 brittiska hushåll till fiber på mycket förmånliga villkor. För att kunna kontrollera denna mycket snabba utbyggnad och hålla hög kvalitet i sin nätverksmodell har man valt dpCom, Digpros lösning för fiber.

Jeremey Grey, som är ansvarig för planeringen, har en tydlig strategi att hålla hela nätets livscykel inom ett och samma system och därmed försäkra sig om effektivitet i alla steg – från planering till drift. Enligt Jeremey erbjuder dpCom all den funktionalitet de kan önska och en hel del som de kan växa in i. Han framhåller dpComs funktionalitet för fibernät i flerfamiljs hus som han ser som unik på marknaden. ”Att ha ett framtidsäkrat system med kontinuerlig utveckling ger en trygghet som är mycket viktigt för att bevara de värden som The 4:th Utility nu bygger upp” säger Jeremy.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.