Möt Jonas Vestin, koncern-VD för Digpro sedan april 2019

Sedan 1 april i år är Jonas Vestin ny koncern-VD för Digpro. Med sin gedigna erfarenhet från både produkt- och tjänstesidan inom mjukvara och IT och ett brinnande intresse för innovation är han i full gång med att utveckla bolaget för vidare expansion på flera marknader i världen. Med Jonas i spetsen är Digpros målsättning att inom de närmsta åren bli ett bolag med ett starkt fotfäste på den globala arenan.

Jonas Vestin är ett bekant namn inom IT-branschen med sina över 25 års erfarenhet från både produkt- och tjänstesidan inom mjukvara och IT. Närmast kommer han från mjukvarubolaget OP5 som utvecklar övervakningslösningar för IT miljöer, där han har varit VD och koncernchef och drivit den internationella utvecklingen fram till en framgångsrik avyttring av bolaget. Tidigare var Jonas koncernchef för Pricer AB som är världsledande inom elektroniska hyllkantsetiketter för detaljhandeln. Jonas har bl a även varit affärsområdeschef för Eltel Networks Smart Metering och medlem i koncernledningen för Eltel Networks AB samt innehaft olika ledande positioner på Oracle i Sverige och internationellt.

Jonas har nu varit verksam i bolaget strax över sex månader och känner att han har hamnat rätt. När möjligheten att bli koncern-VD för Digpro dök upp visste han en del om bolaget sedan tidigare.

Digpro dök upp på min radar redan för cirka 20 år sedan i samband med att jag arbetade på Oracle. Digpro ingick då ett partnerskap med Oracle och i samband med ett möte fick jag möjlighet att träffa grundarna Bo Lundgren och Svante Mjörne. Mitt första intryck av dem båda var positivt. De har ett gott rykte om sig, som kompetenta och hårt arbetande entreprenörer, berättar Jonas.

Jonas antog denna nya roll dels på grund utav utmaningen att utveckla ett redan framgångsrikt företag för att sedan ta det vidare till fler marknader men också den innovation som finns inom bolaget. För Jonas brinner för innovation och produktivitet.

Den 30-åriga resan som Digpro har gjort är fascinerande. Jag är hedrad över att ta vid som VD efter Bo Lundgren. Digpro är ett företag som med innovationskraft och kompetens skapat ett erbjudande vilket inte bara driver affärsnytta utan också samhällsnytta. Och det är roligt och spännande att nu få vara en del utav det.

Under dessa sex månader har Jonas börjat upptäcka kärnan av Digpro. Företagskulturen på Digpro är stark. Här träffas man av stabilitet och kompetens, hög lojalitet bland de anställda, hög kundnöjdhet och stor innovationskraft som skapas tillsammans med kunderna. Det är just dessa grundstenar som gjort Digpro framgångsrikt under 30 år.

Det moderna samhället blir allt mer beroende av högeffektiva nätverk för både energiförsörjning och digital kommunikation. Digpro kan erbjuda en lösning som optimerar både planering och drift av all typ av nätverkshantering. Denna ska vi nu ta vidare till nya marknader och verksamhetsområden. Vi vill hjälpa våra kunder att navigera fram till hur nästa generation av Smart Society blir än bättre.

Även om vi nu arbetar för att förändra, eller snarare förädla bolaget för att kunna nå ut till fler marknader, så är det just dessa delar från Digpros 30 år som vi måste bibehålla och stärka. Med hjälp av en ny generation ledare, bärande för Digpro nya perspektiv, är det nu viktigt att bygga strukturkapital och sätta processer på plats för att vi ska förbereda bolaget för en expansion på fler marknader. Samtidigt är det förstås viktigt att medan vi blickar utåt också utvecklar vår existerande marknad här på hemmaplan.

Digpro ska ta en position inom ”Thought Leadership”, att skaka mervärde och dela kunskap med kunder och partners och tillsammans peka på vart utvecklingen är på väg. Genom en tydlig och långsiktig roadmap framarbetad i samarbete med kunder och partners, ska Digpro kunna ta en mer vägledande roll i framtiden.

Förutom att vi ska skapa mervärde åt våra kunder, vi vill också behålla och attrahera kompetens till bolaget. För att lyckas med det måste vi vara tydliga med vilka vi är och vart vi ska. Vår vision är att vi på Digpro ska vara ledstjärnan, kompassen, för infrastruktur som gör Smart Society ännu bättre. Vi skapar samhällsnytta.

Inom de närmsta tre åren ser Jonas att Digpro är med på tåget vid den tyngsta fiberutrullningen i Europa, än mer etablerade i både Tyskland och Polen, och är med nu när södra Afrika elektrificeras.

Jag är övertygad om att Digpro inom tre år har lyckats nå långt i att uppnå dessa mål, att vi är både större och lönsammare och sysselsätter kanske så mycket som 300 personer, som anställda eller som konsulter. Jag ser också att vi kommer att ha ett globalt supportcenter och fler partners.

Precis som för många bolag kommer AI att spela en allt viktigare roll i Digpros lösningar i framtiden. Rent tekniskt står Digpro inför att integrera AI, artificiell intelligens, i sina system under kommande åren.

Även inom telekom kommer någon typ av AI vara viktig för Digpro, vid exempelvis utbyggnaden av 5G. 5G innebär datamängder och hastigheter som människor inte kan hantera och då ökar kraven på analys och beslutsstöd. Detta möjliggör i sin tur en framtid med smarta städer, självkörande bilar och potentiellt även en mer hållbar planet.

Jag vill med mitt ledarskap ge alla som arbetar med Digpro en tydlig bild vart vi är på väg och varför vi ska dit. Tillsammans med Digpros anställda, partners och leverantörer, hoppas jag att vi ska vara den där givna ledstjärnan för våra kunder. Vi ska ge dem mervärde i form av produkter som stödjer deras verksamhet, en tydlig roadmap för framtiden och dela med oss av vår kunskap, kompetens och innovationskraft. Tillsammans med våra kunder skapar vi samhällsnytta och det är vi mycket stolta över.

Intervju och text: Jenny Widing

Tillbaka till översikt