Digpro välkomnar Skövde Energi som ny kund

Skövde Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Skövde Stadshus AB. I deras uppdrag ingår att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun. Skövde Energi kommer att använda dpCom, dpPower och dpHeating från Digpros nätinformationssystem (NIS) i sitt framtida arbete.

Mattias Karlsson, Affärsområdeschef Elnät på Skövde Energi, berättar om varför de valde Digpro som digitalt stöd för sin verksamhet.

”Vi ville upphandla ett gemensamt NIS som skulle kunna fungera för el och fjärrvärme, samt fiber och gatljus inom kommunkoncernen. För att hitta rätt tog vi fram en gedigen kravspecifikation. Det var viktigt att hitta ett modernt system, i vilket alla inblandade kan arbeta effektivt mot samma databas. Ett krav var att slippa dubbelarbete i flera system. Ett annat att slippa handskas med moduler som inte är kompatibla med varandra. En viktig aspekt var också möjlighet till kompletterande moduler, som mätarintegration, samt att säkerställa att vår framtida systemleverantör har en stark utvecklingsorganisation för att kunna fortsätta förbättra sitt system och sitt kunderbjudande.”

Skövde Energi AB, som många andra energibolag, har gått från att vara ett mer förvaltande företag till ett i stark tillväxt.

”Både vi och våra kunder ställer om verksamheter i allt snabbare takt”, fortsätter Mattias. ” För att hänga med behöver vi digitalisera våra arbetsprocesser, och jobba mer med databaserad analys. Vi hoppas att Digpros NIS kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt, och stötta samarbetet mellan de olika delarna av företaget. Vi förväntar oss att Digpro kommer bidra med ’best practice’ och sin kompetens, så att vi får maximal nytta av vårt nya system.”

Hans Asplund, Sales Manager på Digpro, är tacksam över det förtroende Digpro har fått.
”Vårt NIS samlar all data i ett system. Därmed kan alla som arbetar med det ha samma processer och rutiner. Det effektiviserar verksamheter, och det hjälper när alla ser samma information. Dessutom har vi en lång tradition av att utveckla systemet i enlighet med kunders krav och önskemål”, säger Hans. ”Jag är övertygad om att vi har ett långt och lyckat samarbete att se fram emot.”

”Nu börjar ett intensivt år med implementeringsprojektet, vilket kommer att vara en lärorik process att hitta mer effektiva arbetssätt, kunna kvalitetssäkra vårt data, samt och jobba närmare varandra. Förutom att byta system står vi inför en stor förändringsresa i hur vi arbetar”, avslutar Mattias.

Vill du veta mer om hur Digpro NIS stöttar inom fiber, el, fjärrvärme och även vatten samt gas? Mejla Hans Asplund, eller boka en demo med en av våra experter. 

 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.