Projekt, arbets- och resurshantering

Nätägare driver ofta många olika projekt på samma gång – från att bygga nya stationer och förläggning av nya ledningar/kablar i marken till underhållsarbeten. Att hålla översikt över alla pågående och planerade projekt, var de finns, och vem som ska utföra arbetet är en utmaning.

Digpro erbjuder ett komplett och integrerat projekthanteringsverktyg inom dpPower-applikationen för full kontroll över projekt och uppgifter som sparar både tid och pengar.

Projektledning tillsammans med ett kraftfullt nätinformationssystem för nätägare

Det grafiska planeringsverktyget är inspirerat av det klassiska Gantt-schemat där uppgifter och arbetsblock visualiseras I en tidsskala. Zooma in dynamiskt – från årlig planering till detaljerade dagliga aktiviteter.

Funktioner:

 • Visualisera arbetsstrukturer (projekt, uppdrag och aktiviteter)
 • Simulera olika planeringsscenarier
 • Tilldela resurser på alla nivåer
 • Sök efter och presentera arbete efter kriterier
 • Omorganisera arbete efter funktioner

Dina möjligheter:

 • Optimera din produktivitet genom att förstå arbetsbelastningar och mönster
 • Justera dina projektplaner mellan avdelningar – och även över olika nyttigheter
 • Optimera din beläggning
 • En geografisk översikt över dina projekt med ett projektledningsverktyg knutet till ditt NIS
 • Sköt dina affärer smidigare genom att minimera antalet olika IT-verktyg
 • Bli mer flexibel när förändringar sker

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.