Fokus på energiomställning och säkerhet

I Release 10.8 är ett genomgående fokus förbättrade funktioner för energiomställningen, säkerhet och användarupplevelsen.

Den pågående energiomställningen

Världen står inför utmaningen att producera och konsumera fossilfri energi. Samtidigt ska de elnät som redan finns klara av en allt större belastning. Många kunder som använder dpPower prioriterar därför utveckling relaterad till energiomställningen.

”I Release 10.8 framhävs vikten av att använda befintlig infrastruktur mer effektivt. Detta för att möta lokala såväl som globala mål för fossilfri energi”, säger Magnus Sjökvist, Head of Product Management på Digpro. Magnus Sjoberg”dpPower erbjuder verktyg för att optimera användningen av nuvarande elnät. Detta genom att analysera elnätet, och därigenom kunna balansera produktion och konsumtion. Detta förhindrar inte bara överbelastning, utan hjälper eldistributörer att undvika dyra och komplicerade utbyggnader.”

I dpPower används den digitala tvillingen för realtidsanalys och prognoser med kort till medellångt perspektiv. I Release 10.8 är dokumentationen för Distribuerade Energi Resurser (DER) för batterier också förbättrad.

Ny modul för bättre säkerhet

På temat IT-säkerhet har vi en ny modul, Organizer – Object Security. Denna modul möjliggör för användare att skapa kategorier för tillstånd på objektnivå i Organizer.

”Dessa kategorier kan sedan tilldelas individuella Organizer-objekt. Denna funktionalitet ger exakt kontroll över åtkomsträttigheter, vilket gör att användare kan begränsa synligheten baserat på specifika kriterier”, förklarar Magnus. ”Detta förbättrar dataskydd och konfidentialitet.”

Organizer – Object Security är tillgänglig för dpCom, dpPower, dpWater, dpGas och dpHeating.

Förbättrad användarupplevelse

Enligt våra kunders önskemål har användarupplevelsen förbättrats. Ett omfattande arbete, inklusive nya färger, ikoner, former och andra justeringar, har genomförts. Dessa förbättringar gör Digpros produkter mer användarvänliga, intuitiva och visuellt tilltalande.

Release 10.8 är tillgänglig från och med idag, 7 maj. Läs release highligts, och för hela sammanställningen, logga in på vår supportportal Topdesk.

 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.