Digpro Lab logo

Öppna sinnen under Digpro Lab

Fem utvecklare ägnade en vecka åt att utifrån olika frågeställningar studera tekniker och idéer inom nya områden. Under Digpro Lab fick utvecklarna fokusera på att utforska och erfara, och inte minst utmana uttalade sanningar.

Teresa Oronez, Developer and Group Manager på Digpro, förklarar: “Vi håller Digpro Lab varje vår och höst, och det är en vecka under vilken vi provar nya tekniker och idéer. Teresa OronezDet är öppet för alla på Digpro att komma med förslag på områden vi ska sätta oss in i. Dessa förslag utvärderas och sammanställs till olika projekt. Sedan väljs ett av projekten för vidare utveckling under Digpro Lab. Det som utvecklarna kommer fram till presenteras i en rapport, samt under ett möte då alla som jobbar på Digpro är med och tar del av resultatet.

The Digpro Lab team
 En av många diskussioner under en vecka då nya tekniker och idéer utforskas.

Mikael Stener, Software Developer på Digpro, deltog och uppskattade veckan.

”Mitt team och jag utforskade vilka befintliga webbtekniker och ramverk som passar för Digpro. Syftet var att förbättra vår webbklient och hur den fungerar. Vi skapade ett par små webbapplikationer med dessa webbtekniker och ramverk, för att se om de möter våra kravställningar. Målet med projektet var öppet, men vi var nöjda med det vi kom fram till. Utöver det faktiska resultatet lärde vi oss mycket på vägen dit. Det var uppfriskande att sätta igång nya projekt tillsammans med kollegor vi kanske inte alltid arbetar med, och att utforska tekniker vi inte arbetar med dagligen.” 

Lukas Mattsson, Allan Nouri and Mikael Stener on the Digpro terrace during a break.
Lukas Mattsson, Allan Nouri och Mikael Stener på Digpros terrass under en fikapaus. 

Digpro Lab är en mycket uppskattad vecka, under vilken Digpros programmerare uteslutande ägnar sig åt ett utvalt projekt.  

Digpro Lab hölls i slutet av april, strax efter att Release 10.0 lanserats. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Digpro? Besök våra karriärsidor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.