Release 10.4 öppnar för optimering och automatisering

Digpro fortsätter skapa digitala lösningar för nätverk inom samhällskritisk infrastruktur. Release 10.4 innehåller förfinade funktioner och förbättringar för digitalisering av: telekom, el, värme, gas och vatten. I releasen introduceras två nya moduler och det väsentliga stödet för nätägare som befinner sig i både planerings- och designfasen samt drift- och underhållsfasen optimeras.

Den digitala tvillingen, som redan kan sättas upp från många olika perspektiv, ger nätägare möjligheten att skapa en virtuell representation av hela nätet. Detta hjälper under kort- medel- och långsiktig planering av nätets infrastruktur, och ger en tydlig överblick över organisationens affärsprocesser.

“En av Digpros största styrkor är att våra produkter och moduler stödjer nätverkets hela livscykel.”, konstaterar Magnus Sjökvist, produkchef på Digpro. ”Den digitala tvillingen är viktig både för start-ups och för redan etablerade företag. Våra kunder sträcker sig från snabbt växande fiberleverantörer som digitaliserar områden utan tidigare bredbandslösningar, till elleverantörer som behöver automatisera sina processer i solcellsapplikationer från slutkunder. Med vår NIS kan företag samla all data i ett system, för enstaka eller för flera tjänster. Release 10.4 har något för alla kunder”, säger Magnus Sjökvist.

Magnus Sjökvist
Magnus Sjökvist, Head of Product Management är stolt över sitt team och det avancerade NIS som Digpro erbjuder nätägare.

Utökat stöd för automatiserade processer

Den första versionen av Digpro Process Automation – Workflow Studio är nu tillgänglig. Workflow Studio är ett användargränssnitt för i vilken processer modelleras grafiskt med Business Process Model and Notation (BPMN). Detta hjälper investerare att lättare förstå flödet av de uppgifter, händelser och beslut som affärsprocesser utgör.

”Med den här modulen kan samtliga affärsprocesser optimeras, förbättras och slutligen automatiseras”, berättar Magnus. ”Det är utmärkt för företag som vill minska på manuellt arbete och som inte vill oroa sig över den mänskliga faktorn. Personalen kan ägna sig åt mer komplexa frågor och kan vara trygga i att affärsprocesserna är uppsatta på bästa sätt för organisationen. Detta är ovärderligt för både start-ups och för väletablerade företag.”

Förbättrad kommunikation vid planerade och oplanerade avbrott

Den nya modulen dpCom Operator förbättrar processen för planerade och oplanerade avbrott i dpCom. Detta innefattar stöd för kommunikation till berörda slutkunder, samt ger möjlighet att sammanställa statistik relaterat till avbrottet. I dpPower har modulen Core Anouncement, som redan ger gediget stöd för kundkommunikation, fått ytterligare funktioner för ”resource management”. Denna funktion används internt och möjliggör för fälttekniker att skicka notiser under pågående avbrott.

“Den digital tvillingen täcker nätets hela livscykel, samt öppnar för optimering och automatisering. Den stöttar varje nätägare som väljer att digitalisera sin verksamhet, och ger fullvärdigt stöd för kundkommunikation och mobilitet”, sammanfattar Magnus.

Release 10.4 är tillgänglig nu. Digpros Platform har också förbättrats, likaväl användarvänligheten för hela systemt. Läs release highlights, och för detaljerade release notes, logga in till vår kundportal Topdesk.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.