Att implementera dpCom – Enefit Connect

Under hösten besökte Magnus Berling och Erik Saxin från Digpro, Enefit Connect i Tallinn, Estland, för att utbilda deras dpCom-användare. Deltagarna från Enefit Connect var projektledare, nätplanerare och externa entreprenörer, alla glada att komma igång och arbeta med dpCom.

 

Training session in Tallinn, Estonia
Magnus Berling är Partner Enablement, och Erik Saxin arbetar som GIS consultant dpCom, på Digpro. Från utbildningen i Tallinn, Estland, under vilken Erik Saxin, som syns till vänster i bild, och Magnus Berling, introducerade sina nya användare från Enefit Connect till dpCom.

Efter ett par lyckade dagar i Tallinn kom Kaido Tuhkur, Technical Integration Manager på Enefit Connect, till Digpros kontor Stockholm för att migrera data från tidigare använda system till dpCom. Kaido har över 23 års erfarenhet i telekommarknaden, och har arbetat i länder som Estland, Sverige och Baltikum. Under åren har han sett många mjukvarusystem för fibernät.

”Vi har nu det bästa systemet”, bekräftar Kaido. ”Under upphandlingen för ett system för våra fibernät tittade vi på många olika, och dpCom var i särklass bäst.”
Under implementeringsprocessen fokuserar Enefit Connect på att sammanställa data som sparats i olika system, som i Excel och CAD. All data ska migreras till dpCom, för att data endast ska finnas i ett system. Kaido fick noggranna instruktioner från Magnus och Erik hur all data skulle förberedas, och de har nu ägnat ett par dagar åt att överföra data till dpCom. “För stora nätverk kan det vara ett omfattande arbete”, berättar Magnus. ”Det är en process, men när all data är sammanställd kommer den vara där, i ett system, tillgänglig för samtliga användare, och om behov finns även för slutkunder. Nu ser vi det positiva i att all data som migreras är validerad och godkänd. Det är även som en inlärningsfas, och stämningen är positiv, inte minst för att vi nu verkligen ser resultat. Jag är imponerad över hur snabbt våra estniska kunder lär sig använda dpCom.”

“Mitt team och jag är så tacksamma för Magnus och Eriks engagemang”, bekräftar Kaido. ”Magnus har varit med oss från den första demon av dpCom, när vi började leta efter ett system för vårt nätverk. Och här är vi nu – att data migreras till systemet och kan tas i användning, det är ett stort steg. Under tiden ser vi också över funktioner och lär oss om metodologi. Vi har satt upp migrationen tillsammans med ETL och GIS-verktyg, samt med importmöjligheter i dpCom. Detta försäkrar att migrationen blir smidig, med högsta datakvalité.”

 

Datamigration ingår när ett nytt system ska tas i bruk, och dpCom har avancerat stöd för att importera data. Magnus Berling, till vänster, Kaido Tuhkur, i mitten, och Erik Saxin, till höger, hjälptes åt under ett par givande dagar på Digpros kontor i Stockholm.

Nästa steg i processen är att utforska importerade data, och sätta upp dpCom på bästa sätt. Förutom att stötta nätets hela livscykel har dpCom även funktioner för affärsprocesser, projekthantering, kundkommunikation och många mobila lösningar för fältarbete.

Enefit Connect bildades 1 januari 2021 och är del av Enefit (Eesti Energia) . Från december 2021 kommer dpCom, en produkt utvecklad för fibernät och ger stöd under hela dess livscykel, vara digitalt stöd för planering, design, drift och underhåll, när Estland får supersnabbt fiber. För mer information om dpCom, kontakta Joel Pirard

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.