Pipelines and drone

Digpro deltar i det tyska forskningsprojektet aiSpecTo för inspektioner med artificiell intelligens

Rörledningar räknas som kritisk infrastruktur, och inspekteras därför enligt särskilt ställda krav. Genom att använda artificiell intelligens och obemannade luftfordon med fjärranalys kan undersökningarna effektiviseras. I och med det sänks kostnaden för inspektionerna, samtidigt som kvalitén ökar. De system som används idag kan spela in och visa material med hjälp av olika sensorer, men de komplexa utvärderingarna har tills idag endast utförts av kvalificerad personal.

Nu har ett forskningsprojekt inom German Mobility with Artificial Intelligence (MOWAI) network initierats. Forskningsprojektet ämnar utveckla ett intelligent inspektionssystem för flygverksamhet. Fyra samarbetspartners, AeroDCS GmbH, Spleenlab GmbH, HITeC eV och Digpro kommer att medverka.

aiSpecTo
De medverkande under kick-off i oktober tidigare i år.

Matjaz ClementeMatjaz Clemente, Product Solution Manager på Digpro, ser fram emot forskningsprojektet:

”Klart är att aiSpecTo är ett intressant forsknings- och utvecklingsprojekt. Målet är att använda obemannade luftfordon som är utrustade med toppmoderna sensorer och artificiell intelligens. De kommer inspektera viktig samhällsservice, så som gasledningar. Automatiska inspektioner kommer att förbättra kvalitén, samt minska kostnader. Men viktigast av allt är det förebyggande arbetet – de automatiska inspektionerna kommer snabbare hitta eventuella delar i infrastrukturen som är i kritiskt skick, till exempel rostiga delar. Digpro kommer att stå för nätverksinformation- och underhållssystem som stöttar de automatiska inspektionerna, samt relaterade arbetsprocesser.”

Forskningsprojektet aiSpecTo sponsras med 670,000 euro från Central Innovation Program for SMEs (ZIM), och kommer löpa under två år. Mer information om initiativet finns här.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.