Release 10.2

Release 10.2 betonar fördelarna med en digital tvilling

Digpro fortsätter skapa digitala lösningar för nät som används för att leverera viktig samhällsservice, så som fiber och telekom, el, värme gas och vatten. I Release 10.2 förbättras redan avancerade funktioner för att planera och designa nät. Dessutom tillhandahålls nu bättre automatiserade processer och affärsanalyser.

Utökat stöd för planering och design av nät

Magnus SjökvistDen digitala tvillingen, som ger en digital visualisering av verklighetens nät, kan nu bli ännu mer detaljerad. Magnus Sjökvist, Head of Product Management på Digpro, ger ett par exempel. ”I och med Release 10.2 har vi förbättrade möjligheter för passiv nätutrustning i dpCom. Detta kommer att ge bättre rapporter och arbetshandlingar, eftersom kopplingspunkterna är mer detaljerade. Vi har också lagt till smarta funktioner som ökar effektiviteten när nya näts designas och skapas. Dessa är mycket användbara för de företag som är i början av fiberutbyggnad. Korrekt dokumentation, samt support för planeraring och design hjälper nya företag att bygga en hållbar och långsiktig service.”

I dpPower är det från och med Release 10.2 möjligt att se om kundmätaren är strömsatt eller ej via alarm i dpWebmap Operator. Fälttekniker som använder modulen kan få bekräftat att samtliga kundmätare i ett område där det varit ett avbrott är strömsatta igen. Därmed kan de på plats se om alla kundmätare inom området är återställda efter ett eventuellt avbrott.

 

Nya moduler för automatiserade processer och affärsanalyser

Modulen Process Automation stödjer den strategiska teknologi som kallas hyperautomation. Process Automation är tillgänglig via Organizer, och har ett ramverk för att skapa automatiserade aktiviteter i arbetsflöden. Därmed kan monotona och repetitiva uppgifter som tidigare utfördes manuellt automatiseras. Modulen har två huvudsakliga funktioner. Den första är funktionen workflow studio, som är ett grafiskt gränssnitt för arbetsflödesmodeller. Den andra är automatiseringsmotor, som exekverar arbetsflöden.
Med modulen Data Warehouse kan multidimensionella affärsanalyser utföras. ”På så sätt ser användaren verksamhetens status tydligt”, berättar Magnus. ”Genom fördefinierade datamodeller kan du få information om avbrott, tillgångar och utrustning, inspektioner och inspektionsobservationer. Du får också en överblick över projektuppgifter och aktiviteter. Inte minst får användare stöd för regleringar angående nät. Detta är så viktigt, eftersom regleringar ingår i varje nätaffärsverksamhet.
Ytterligare en ny modul, Digital Signing, automatiserar processen för att skriva under rapporter och dokument mellan olika intressenter. Detta sparar tid bland annat när nya kunder ska skriva under diverse avtal.

Speciell för svenska marknaden är modulen CESAR2 Connect, med vilken användare kan koppla upp sig direkt till CESAR2 via dpCom.

“Med en digital tvilling blir våra kunders arbetsliv enklare. Det här är att ta ett stort kliv mot en digitaliserad verksamhet. Med avancerat stöd kan våra användare ägna mer tid åt att leverera bästa möjliga samhällsservice till slutkunder”, avslutar Magnus.

Release 10.2 är tillgänglig nu, och en sammanfattning av release notes på engelska finns att läsa här. Detaljerade release notes finns i kundportalen Topdesk (inloggning krävs).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.