Fiber optics

Automatisk och semiautomatisk nätkonstruktion

Mekanismer för att enkelt skapa ett helt anslutet nätverk

När det kommer till accessnätet brukar designen följa vissa mönster. Kundanslutningen för ett hus brukar vara väldigt lik anslutningen för grannens hus.

Placeringen av accessnätet kan därför upplevas som en repetitiv process. Detta öppnar upp möjligheten att automatisera. I dpCom görs detta möjligt genom ett flertal tidseffektiva verktyg som kan kombineras för att skapa ett fullt fungerande och kopplat accessnät.

Om väginformation finns tillgänglig i bakgrundskartan kan dpCom automatiskt skapa en stråktopologi som kopplar anslutningspunkterna till matningspunkten. Topologin skiljer på olika vägtyper, användaren kan specificera relativa kostnader längs med vägen, korsning av vägen och för stråket på sidan av vägen till anslutningspunkten.

Förutom den automatiska genereringen av stråktopologi finns ett halvautomatiskt verktyg som kan användas för att koppla flera anslutningspunkter på sidan av vägen, bestämma ett uppsättning av vägkorsningspunkter och koppla dessa i ett steg, definiera punkter vid en fastighetsgräns och koppla dessa till stråket längs med vägen, samt andra funktioner.

Funktionerna beskrivna ovan är inte begränsade till stråkbaserade topologier i mark; samma verktyg kan även generera luftledningar med stolpar.

När stråk och luftledningar är på plats kan dpCom automatiskt generera fullt kopplade nät med rör/dukter/multidukter, kablar och terminering (t.ex. CPE) i anslutningspunkterna samt skarvning till matarkabel. Det finns bl.a. stöd för att hantera multidukter, direktförlagd kabel och dukter/multidukter utan kablar.

Resultatet av den automatiska nätkonstruktionen blir en uppsättning av standardobjekt i dpCom, samma objekttyper används i det dokumenterade nätet. Det betyder att objekten direkt kan användas med alla verktyg och funktioner i dpCom precis som om de skapats manuellt.

Alla kombinationer av automatiserade verktyg och manuell placering kan användas för att bygga nätverket. Eftersom nätverkets design görs i samma system som den inbyggda dokumentationen kan nätverket kopplas till redan existerande nätverk och den avsedda designen utgöra en komplett analys med hela nätet inräknat.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.