Daglig hantering

När ett nät i drift finns tillgängligt i dpCom kan den dagliga hanteringen av nätet göras baserat på en aktuell och fullständig representation av det.

Fel och avbrottshantering

Även om en stor del av problem, fel, avbrott eller driftförändringar i kommunikationsnät hanteras med aktiv utrustning och således i relevant OSS/BSS, kommer en stor mängd problem påverka det fysiska nätet.

I dpCom finns en modul för hantering av störningar/fel/avbrott (oplanerade och planerade) inkluderad. Modulen används av NOC, kundservice och nätverksplanerare. Modulen hjälper till att precisera fel, analysera kundpåverkan (SLA nivåer inkluderat) och kan skicka aviseringar till kunder. När en kund ringer ser kundservice om denna är påverkad av ett fel/avbrott och får direkt relevant status och information om när avbrottet beräknas vara åtgärdat.

Systemet samlar in all nödvändig information för rapportering till myndigheter och kontrollcenter.

Förändringar i nät

En nätförändring kan vara allt från att göra ett midspan i en brunn till att flytta en korskopplad nod till en ny plats. I dpCom inkluderas en mängd funktioner som gör arbetet mer konsekvent, pålitligt och effektivt.

Nätförändringar görs alltid genom en tvåstegsprocess. I första steget lagras alla ändringar i databasen i ett förändringsset. Detta betyder att användaren har möjlighet att ändra i nätet utan att påverka postad data. Användaren kan analysera förändringarna, simulera beteenden och få feedback på ändringarna och därav försäkra sig om att nätet kommer vara i gott skick efter förändringarna.

Baserat på nätets representation i förändringssetet reflekterar ritningar för arbeten det planerade nätet. Förändringar postas så fort de utförs fysiskt och således hålls dokumentationen ständigt uppdaterad.

Många rutinarbeten hanteras effektivt i dpCom. Till exempel innehåller ett midspan i dpCom en sekvens av tre kommandon. Kabelskyddet klipps (inkluderar automatisk generering av skarvbox), sedan klipps ett antal fibrer och slutligen skarvas alla eller några av fibrerna till inkommande kabel.

Kundanslutning

Processen för anslutning av en ensam ny kund skiljer sig markant från större anslutningsprojekt. Processen måste vara effektiv och bygger på detaljerad kunskap om de påverkade delarna av nätet. Flertalet dpCom-verktyg ger stöd till verksamheten i denna process.

Genom en funktion hittas den kortaste vägen med de resurser som finns mellan ny kundnod och applicerbar meetme punkt. Om anslutningsnivån för fiber eller koppar kan etableras med hjälp av patchning eller skarvning kommer ett verktyg göra detta steg för steg i ett grafiskt användargränssnitt. Om anslutningen specificerats som ett redundant par verifieras andra delen interaktivt under byggnationen och/eller som ett verifierings kommando.

Systerprodukten till dpCom, dpWholesale hanterar köp- och säljprocessen för B2B eller svartfibertjänster.

Analys av kapacitet och flaskhalsar

Tillgänglig kapacitet kan analyseras i objekt som t.ex. kablar. Analysen kan presenteras i kartan med färg eller i tabellformat. Möjligheten att hitta väg och förbindelse som beskrivet ovan kan kombineras med analys av kapacitet för att förstå den verkliga kapacitetspotentialen mellan delar i nätet.

Underhåll- Planerade och oplanerade besiktningar

Besiktningsmodulen för dpCom täcker allt från planerade intervallbaserade besiktningar på speciella utrustningstyper (t.ex. UPS, brunnslock eller stolpplacerad utrustning) med väl definierade frågor till oplanerade rapportering av problem som exempelvis upptäcks under annan typ av fältarbete. I båda scenarierna skapas ärenden på ett strukturerat sätt, lösningsförslag definieras och produktionsresultaten kan sökas upp och finns tillgängliga för planering av fortsatt arbete.

En besiktning kan göras som en del av en planerad besiktningsrond vilket inkluderar: uppdrag, aktiviteter, resurser och ansvariga personer.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.